TERK NEDENİ İLE İHTAR VE BOŞANMA

Anasayfa > Bloglar > TERK NEDENİ İLE İHTAR VE BOŞANMA

TERK NEDENİ İLE İHTAR VE BOŞANMA

Terk nedeni ile boşanma Türk Medeni Kanununun 164. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanun metni aşağıdaki gibidir.

Medeni Kanun’un 164.Maddesinde

‘’Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim “veya noter” tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim “veya noter” , esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.’’’

Kanun tarafından eşlerden birinin evlilik birliğinin kendisine yüklediği ödevlerden kaçarak evi terk etmesi şart olarak aranmaktadır. Buna göre terk nedeni ile boşanma davası açılmasının şartları aşağıdaki gibidir.

1-Eşlerden birisi evi mazeretsiz olarak 4 ay terk etmiş olmalıdır.

2-Terk nedeni ile boşanma davası  açabilmek için 4 ayın sonunda mahkemeden veya noterden bir ihtar gönderilmelidir.

3-İhtarda gerekli masrafların da gönderilmesi sağlanmalıdır.

4-ihtar karşı tarafa ulaştıktan sonra 2 ay daha beklenmesi gerekmektedir. Yani toplamda terkten itibaren 6 ay geçmesi gerekmektedir.

Süreler geçer ve terk eden dönmez ise terk nedeni ile boşanma davası açılması mümkün olacaktır. Dikkat edilmesi gereken terk edenin haklı bir gerekçesinin bulunmamasıdır. Terk ihtarının da samimi olması gerekmektedir. Dönülmesi istenilen evin oturulmaya hazır olması gerekmektedir. Bunun anlamı tarafların bir süre birlikte kalmasını sağlayacak donanım ve yiyecek , içecek, yakacak bulunmasıdır. Aksi halde gerçek bir terk ihtarından söz etmek mümkün olmayacak ve dava reddedilecektir. Pek çok durumda terk edilen eş samimi olmayan bir ihtar göndermekte ve usulen bir ev temin ederek burayı adres göstermektedir.Ancak bu yeterli olmayıp, belirttiğimiz hususların olması kanun ve Yargıtay tarafından aranmaktadır. Terk nedeni ile boşanma oldukça teknik bir dava olup, hukuki yardım alınarak ihtar ve dava açılmalıdır.

Mustafa Özdemir Hukuk Bürosu
Mustafa Özdemir Uyuşmazlık ve Çözüm Bürosu
Mustafa Özdemir Hukuk Bürosu

BLOG VE MAKALELER